FNAT

BEHANDLING AF FNAT

 

NIX® PERMETHRIN CREME 5%

BEMÆRK: Gravide eller ammen­de kvin­der, skal be­hand­les med et andet præparat. Børn under 5 år skal be­handles på en særlig måde - se ne­denfor.

 

Hele hus­standen skal behandles sam­ti­digt - også selvom der ikke er symptomer hos alle! Også nære kon­takt-personer bør behandles.

Behandlingen foretages med NIX® PERMETHRIN CREME­. Be­hand­lingen foretages mest praktisk før sovetid.

 

Inden behandlingen:

Beregn hvor meget creme­, der skal bruges til hele husstanden:

- der skal beregnes ca. 30 gram  (= 1 tube) til en voksen person til én fnatkur

- større børn skal bru­ge mindst 15 gram (= ½ tube)

- og mindre børn mindst 7,5 gram af cremen (= ¼ tube) til én fnatkur.

En tube NIX® PERME­THRIN CREM­E på 30 gram koster i håndkøb ca.116 kr.

 

Behandlingen:

Afvaskning foretages inden behand­lin­gen. Huden skal være helt tør in­den cremen smøres på huden. Tag alt tøj af. Hele kroppen fra kæbebenet og nedefter skal ind­smøres i et tyndt lag (få hjælp til at smøre ryggen ind). Fingrene, håndledde­ne, tæerne, bryst­vorterne, armhu­lerne, navlen, kønsde­lene samt området omkring endetar­men indgnides særligt omhyg­geligt. Til sidst indsmøres hænderne en ekstra gang.

Cremen skal sidde på huden i 8 ti­mer. Hvis hæn­derne vaskes i løbet af de 8 timer, skal de indgnides i NIX® PERMETHRIN CREME igen.

 

Efterbehandling:

Afvaskning af cremen:

Næste morgen afvaskes cremen grun­digt med varmt vand og sæbe - helst ved et brusebad.

Tag rent tøj på. Sengelinnede og -tøj skiftes. Puder og dyner luftes. Tøj, der er anvendt indenfor den sidste uge, skal enten vaskes eller renses/luftes i 5 døgn.

 

Senge, møbler og gulvtæpper skal støvsu­ges. Det er her værd at vide, at efter vask af tøjet ved 50­oC i 10 minutter er alle mider dræbt. Tøj, der ikke tåler vask, kan lægges i dybfryseren i et døgn.

Dette dræber også alle fnatmider. Undgå uldent tøj direkte mod huden i den første tid efter behandlin­gen (kan i sig selv give kløe).

 

Det er ikke ualminde­ligt at hudkløen fortsætter i 2-3 uger efter behand­lingen selvom alle mider er dræbt af behandlingen.

 

Fnatkur bør ikke gentages uden lægeordination.

 

Kløen ved fnat skyldes blandt andet aller­gi overfor midens efter­laden­skaber i fnat-gangene. Det tager tid før huden er udskiftet og de døde mider og deres efterladenskaber er af­stødt, og ny hud er vokset frem. Dia­gnosen fnat kan principielt kun stilles ved at finde en levende mide! Ved­varende kløe behøver ikke at betyde, at be­handlingen ikke har virket.

Hos ca. 10% er NIX® PERMETHRIN CREME ikke effektiv. 

 

Behandling af børn under 5 år:

Hos voksne og børn over 5 år lever miden ikke i ansigt og hårbun­den. Derfor skal disse hudom­rå­der ikke behandles hos voksne og børn over 5 år.

Hos børn under 5 år kan miden findes i ansig­tet eller i hår­bunden. Børn under 5 år skal derfor også behand­les i disse hudområder - d.v.s. børnene skal behandles fra top til tå (undtagen partiet lige om­kring øjnene og munden) - og på samme måde som beskrevet under behandlingen af voksne (se oven­for).
 

Udskriftsvenlig version af vejledningen.