INFORMATION

Klinikken har overenskomst med Sygesikringen

Konsultation foregår kun efter aftale og tidsbestilling.

Gruppe 1 patienter med henvisning fra egen læge modtages fra alle dele af landet uafhængigt af regions- og kommunegrænser.

Vi gør opmærksom på, at vi automatisk sender svarbrev til din egen læge medmindre du har givet besked om andet. 

Gruppe 2 patienter modtages uden henvisning og følger alm. ventetid.

Husk venligst at medbringe sygesikringskort / sundhedskort ved besøg i klinikken.

Ved udeblivelse eller manglende afbud tilsendes faktura med opkrævning af gebyr på følgende:

Gebyrer ved udeblivelse uden afbud:
250 kr ved udeblivelse fra konsultation.
500 kr ved udeblivelse fra operation.

 

Vor målsætning i Hudklinikken Frederikssund er:

  • at fungere på et meget højt fagligt niveau,

  • at give en menneskevarm behandling af vore patienter,

  • at tilstræbe en god kommunikation mellem patient og læge.